Książka mieści kompleksową prezentację zagadnień dotyczących zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w ujęciu materialnoprawnym i finansowo-prawnym. Kwestie te stanowią widoczny aspekt funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego, budząc nieraz kontrowersje w praktyce. W poszczególnych rozdziałach opracowania omówione pozostały m.in. Zagadnienia, takie jak: pojęcie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, ich klasyfikacja i przyporządkowanie właściwym stopniom samorządu terytorialnego, źródła finansowania tych zadań. Całość uzupełnia ujęcie tabelkaryczne zawierające wykaz zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Każdy rozdział książki opracowany został w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu, a także orzecznictwo z zakresu tytułowej problematyki.

Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe - Anna Barczak, Ewa Kowalewska

od 75.48 PLN