Encyklopedia Katolicka powstaje w Instytucie Leksykograficznym KUL współpracującym z Towarzystwem Naukowym KUL. Prezentuje zagadnienia doktrynalne i działalność nie tylko Kościoła katolickiego, ale i innych Kościołów chrześcijańskich (wyjątkowo prawosławnego i protestanckiego), wspólnot religijnych i religii niechrześcijańskich. Główny nacisk położono na szeroko rozumianą problematykę teologiczną i religijną i na zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza literaturę i sztukę chrześcijańską), ujmowane w aspekcie ich odniesień do religii i teologii (chrześcijański rozmiar kultury). O specyfice Encyklopedii Katolickiej decyduje duże uwzględnienie historii Kościoła katolickiego w Polsce i wkładu Kościoła i kultury polskiej w dzieje Kościoła powszechnego; widoczną rolę odgrywają hasła z zakresu nauk społecznych, pokazujene w ujęciu nauki społecznej Kościoła; szeroko reprezentowane są również hasła z dziedziny ekonomii.

Encyklopedia Katolicka. Tom 10. Krzyszkowski - Lozay - Praca Zbiorowa

od PLN