W książce autor próbuje znaleźć odpowiedź na dużo pytań np. Jaka rolę pełnią środki masowego komunikowania w formułowaniu współczesnych środowisk. Stworzył on społeczną teorię komunikowania i mediów. Twierdzi, że rozwój mediów komunikowania wpływa na transformację przestrzenną i czasową uwarunkowań życia społecznego, kreuje nowe formy działania i współdziałania, które nie są już połączone z jednością miejsca i czasu. Konsekwencje tej transformacji posiadają wpływ na mnóstwo aspektów naszego życia, od najszczególniej intymnych osobistych doświadczeń do zmiany natury sfery publicznej i zjawiska widoczności publicznej. Rozwija swoje argumenty poprzez analizę kilku powiązanych ze sobą tematów np: * wzrost medialnych interakcji * kreacje nowych form widoczności medialnej * transformację tradycji * zmianę charakteru sfery publicznej

Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, ASTRUM

od PLN