Komunikowanie i obywatelshość zajmuje się kwestią, która coraz częściej staje się ważnym tematem debaty akademickiej i dziennikarskiej: w jakim stopniu środki masowego przekazu we współczesnym społeczeństwie pomagają obywatelom uzyskać wiedzę o świecie, ustosunkować się do niego, a także podejmować decyzje co do tego, jaki sposób działania przyjąć na podstawie rzetelnej informacji? Czy media odgrywają jakąś rolę w kształtowaniu się sfery publicznej w okresie, kiedy atakowi poddawany jest system nadawców publicznych, a prasa tablo-idowa wkracza na rynek, wnosząc nań plotki na temat znanych osobistości i sensacyjne doniesienia? W publikacji pod redakcją Petera Dahlgrena i Colina Sparksa autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają różne aspekty związków pomiędzy mediami masowymi i sferą publiczną, równocześnie w Europie, jak i w USA. Wychodząc z różnorodnych stanowisk intelektualnych, wszystkie teksty poruszają tematy, które mają podstawowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych, Astrum

od 24.5 PLN