Jest to postępowy poradnik, napisany przed doświadczonych klinicystów i dydaktyków. Szczególną uwagę zwrócono w nim na udział, jaki mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w nowoczesnaniu diagnostyczno-terapeutycznym.

Autorzy opisują podstawowe dane anatomiczne, hemodynamikę, parametry kliniczne, metody leczenia i problemy pojawiające się w odległym okresie pooperacyjnym u pacjentów z wadami wrodzonymi serca. Podejmują ponadto temat kardiomiopatii, niewydolności serca, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia i zaburzeń rytmu. W ostatnich dwóch rozdziałach przestawione są zagadnienia prokreacji, porodu i uniemożliwiania ciąży u kobiet z wadami wrodzonymi serca, a także problemy psycho-społeczne tej grupy pacjentów.

Publikacja ma stanowić pomoc w codziennej pracy lekarza praktyka, do którego zgłosi się pacjent z wadą wrodzoną serca.

Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych (9788320035025)

od PLN